nieuws overzicht
29 jan
Indienen zienswijzen windmolens tot 7 februari 2024
10 okt
Bewonersavond bedrijventerrein
17 aug
Windpark zichtbaar vanuit jouw tuin?
11 jul
Bewonersavond bedrijventerrein en windmolens
29 jun
presentatie en zienswijze
28 jun
zienswijzen ter inspiratie
25 jun
Bewonersavond windmolenpark
21 mei
Update windmolens
21 mei
Zienswijze indienen NRD over windmolens
22 apr
Bewonersavond en zienswijzen
16 apr
bewonersavond over voorkeursrecht
07 mrt
Kieshulp Horst en Telgt
17 feb
hoe ziet u de toekomst van Horst en Telgt
15 okt
Project Hart van Horst gestart
08 okt
Koffie drinken kan weer!
23 apr
Prowind kan verder met de windmolens
13 jan
Zienswijze Bestemmingsplan Rodeschuurderwegje
15 dec
Ontwikkelingsperspectief Horst en Telgt
09 okt
Campagne tegen drugslabs
09 okt
Stemmen Rabo ClubSupport
27 feb
Stukken ALV
23 jan
Winterfeest gaat niet door
16 dec
Gebiedscoordinator neemt afscheid
13 dec
duurzame energie opwekken in Horst en Telgt
13 dec
wijkwerkbezoek college
17 nov
snoeicursus
14 okt
thema avond duurzame energie
19 jul
uitkomsten woonwensenonderzoek
15 jul
gebiedscoordinator in Ons Huis
08 apr
Gebiedscoördinator Horst en Telgt; aanspreekpunt voor bewoners van Horst en Telgt
04 apr
informatieplicht energie besparen voor bedrijven
29 mrt
woonbehoefteonderzoek
19 mrt
woningbouw Rodeschuurderwegje en andere initiatieven
31 jan
Zienswijze Strand Horst
30 nov
waar zijn de dames?
21 nov
glasvezelnetwerk: starten met aanleg
12 nov
Vitale Vakantieparken
09 nov
Website live
08 nov
Bedankt voor uw stem
05 nov
Bazaar Ons Huis
home > nieuws > woonbehoefteonderzoek

woonbehoefteonderzoek

29 maart 2019

In het Buurtplan is opgenomen dat er een onderzoek naar de woonwensen en woningbehoefte van de buurtbewoners zou moeten plaatsvinden. Dit onderzoek voert de gemeente momenteel uit. Hiervoor wordt een onderzoeksbureau bureau Companen ingehuurd. Zij zullen het woonbehoefte onderzoek in het gebied Horst en Telgt doen. 
 
Dit onderzoek zal inzichtelijk maken wat de woonbehoefte van verschillende groepen buurtbewoners is. Uiteraard is het de bedoeling dat in de toekomst, bij gemeentelijke (woning)bouwplannen rekening gehouden wordt met de grote lijn van de uitkomsten van de enquête. In dit onderzoek wordt niet alleen gekeken naar nieuwbouw, maar bijvoorbeeld ook naar de ideeën van mensen over verhuizen naar dorp of juist naar de buurt of het aanpassen van woningen richting zgn. ‘meer-generatie’ gebruik. 
 
Een breed, anoniem, onderzoek dus, waarvoor u vanaf 28 maart een uitnodiging van de gemeente in de brievenbus kunt verwachten. Het onderzoek zal uit twee delen bestaan; een enquête die u zelf kunt invullen en, mocht u daar behoefte aan hebben, een inloopavond op 8 mei waar u in gesprek met de onderzoekers uw behoefte verder kunt toelichten.
 
Om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen vragen wij u om de enquête in te vullen. Ook als u helemaal geen behoefte aan een andere woning of verhuisplannen hebt! Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kan dat uiteraard: buurtvereniging@horstentelgt.nl
deel op facebook