nieuws overzicht
29 jan
Indienen zienswijzen windmolens tot 7 februari 2024
10 okt
Bewonersavond bedrijventerrein
17 aug
Windpark zichtbaar vanuit jouw tuin?
11 jul
Bewonersavond bedrijventerrein en windmolens
29 jun
presentatie en zienswijze
28 jun
zienswijzen ter inspiratie
25 jun
Bewonersavond windmolenpark
21 mei
Update windmolens
21 mei
Zienswijze indienen NRD over windmolens
22 apr
Bewonersavond en zienswijzen
16 apr
bewonersavond over voorkeursrecht
07 mrt
Kieshulp Horst en Telgt
17 feb
hoe ziet u de toekomst van Horst en Telgt
15 okt
Project Hart van Horst gestart
08 okt
Koffie drinken kan weer!
23 apr
Prowind kan verder met de windmolens
13 jan
Zienswijze Bestemmingsplan Rodeschuurderwegje
15 dec
Ontwikkelingsperspectief Horst en Telgt
09 okt
Campagne tegen drugslabs
09 okt
Stemmen Rabo ClubSupport
27 feb
Stukken ALV
23 jan
Winterfeest gaat niet door
16 dec
Gebiedscoordinator neemt afscheid
13 dec
duurzame energie opwekken in Horst en Telgt
13 dec
wijkwerkbezoek college
17 nov
snoeicursus
14 okt
thema avond duurzame energie
19 jul
uitkomsten woonwensenonderzoek
15 jul
gebiedscoordinator in Ons Huis
08 apr
Gebiedscoördinator Horst en Telgt; aanspreekpunt voor bewoners van Horst en Telgt
04 apr
informatieplicht energie besparen voor bedrijven
29 mrt
woonbehoefteonderzoek
19 mrt
woningbouw Rodeschuurderwegje en andere initiatieven
31 jan
Zienswijze Strand Horst
30 nov
waar zijn de dames?
21 nov
glasvezelnetwerk: starten met aanleg
12 nov
Vitale Vakantieparken
09 nov
Website live
08 nov
Bedankt voor uw stem
05 nov
Bazaar Ons Huis
home > nieuws > update windmolens

Update windmolens

21 mei 2022

Er is helaas door de publicaties van de Provincie een groot misverstand ontstaan. De buurtvereniging is GEEN initiatiefnemer bij de plannen voor windmolens. We zullen, zoals altijd al het geval was, op de voet volgen wat er gebeurt. Leden van het bestuur hebben zich aangemeld voor de klankbordgroep die opgericht wordt, maar de buurtvereniging is geen initiatiefnemer en maakt geen deel uit van de projectgroep.  

De Werkgroep duurzame energie zal zoals de afgelopen jaren, nauw contact houden met Prowind. En vergaderingen tussen Prowind en Veluwe Energie bijwonen om zo de vinger aan de pols te houden. Ook om zo toe te zien of de gemaakte afspraken worden nagekomen.

In het verleden (‘windmolens’ speelt al jaren) heeft de buurtvereniging geprobeerd om te voorkomen dat de buurt zou worden overgeleverd aan projectontwikkelaars en windenergiereuzen. Deze keuze en aanpak is steeds met de leden besproken en bekrachtigd in de ALV.
Op de ledenvergadering van de buurtvereniging in maart 2017 heeft de werkgroep akkoord gekregen om aan de gang te gaan met een lokaal windmolen project. Vervolgens zijn landeigenaren benaderd om samen een plan te maken. Er zijn meerdere vergaderingen met de landeigenaren geweest waarin we verschillende energiebedrijven hebben uitgenodigd om een keuze te maken welke partij zou kunnen helpen bij het ontwikkelen van het windmolenpark. De keuze van de landeigenaren viel op Prowind.

De buurtvereniging heeft een bemiddelende rol gespeeld en geprobeerd de landeigenaren bij te staan. Niet alleen voor de compensatie voor de eigenaren maar ook voor de overige buurtbewoners in Horst en Telgt. Naast de compensatie voor omwonenden is het omgevingsfonds geboren.

Wat van belang is om ook te vermelden is dat de buurtvereniging nooit een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) getekend heeft. Hierdoor hebben we steeds onze onafhankelijkheid kunnen bewaren en een kritische blik kunnen houden en het standpunt van de Buurtverenging kunnen inbrengen.

Nu de overheid zo ver is om daadwerkelijk een ontwikkelingsinitiatief in behandeling te nemen is het belangrijk om zitting te nemen in de nog op te richten klankbordgroep. Deze houdt de activiteiten van de projectgroep nauwlettend in de gaten en zal een adviserende en controlerende rol hebben. Daarnaast zal erop toe worden gezien dat de afspraken die in het verleden gemaakt zijn met Prowind worden nagekomen. De buurtvereniging was kritisch en zal dat blijven ten opzichte van de windmolens. Liever niet dan wel, maar we willen wel graag mee blijven praten en uit eerste hand geïnformeerd worden. We merken te vaak dat achteraf al teveel onomkeerbare beslissingen zijn genomen.

Aarzel niet om vragen te stellen aan ons! Je weet wie we zijn, maar mailen kan ook buurtvereninging@horstentelgt.nl 

Lees hier het hele artikel met een uitleg over het windpark en de werkgroep 


deel op facebook