nieuws overzicht
29 jan
Indienen zienswijzen windmolens tot 7 februari 2024
10 okt
Bewonersavond bedrijventerrein
17 aug
Windpark zichtbaar vanuit jouw tuin?
11 jul
Bewonersavond bedrijventerrein en windmolens
29 jun
presentatie en zienswijze
28 jun
zienswijzen ter inspiratie
25 jun
Bewonersavond windmolenpark
21 mei
Update windmolens
21 mei
Zienswijze indienen NRD over windmolens
22 apr
Bewonersavond en zienswijzen
16 apr
bewonersavond over voorkeursrecht
07 mrt
Kieshulp Horst en Telgt
17 feb
hoe ziet u de toekomst van Horst en Telgt
15 okt
Project Hart van Horst gestart
08 okt
Koffie drinken kan weer!
23 apr
Prowind kan verder met de windmolens
13 jan
Zienswijze Bestemmingsplan Rodeschuurderwegje
15 dec
Ontwikkelingsperspectief Horst en Telgt
09 okt
Campagne tegen drugslabs
09 okt
Stemmen Rabo ClubSupport
27 feb
Stukken ALV
23 jan
Winterfeest gaat niet door
16 dec
Gebiedscoordinator neemt afscheid
13 dec
duurzame energie opwekken in Horst en Telgt
13 dec
wijkwerkbezoek college
17 nov
snoeicursus
14 okt
thema avond duurzame energie
19 jul
uitkomsten woonwensenonderzoek
15 jul
gebiedscoordinator in Ons Huis
08 apr
Gebiedscoördinator Horst en Telgt; aanspreekpunt voor bewoners van Horst en Telgt
04 apr
informatieplicht energie besparen voor bedrijven
29 mrt
woonbehoefteonderzoek
19 mrt
woningbouw Rodeschuurderwegje en andere initiatieven
31 jan
Zienswijze Strand Horst
30 nov
waar zijn de dames?
21 nov
glasvezelnetwerk: starten met aanleg
12 nov
Vitale Vakantieparken
09 nov
Website live
08 nov
Bedankt voor uw stem
05 nov
Bazaar Ons Huis
home > nieuws > bewonersavond bedrijventerrein

Bewonersavond bedrijventerrein

10 oktober 2022

Op 29 september jl. hebben we een bewonersavond georganiseerd. De BedrijvenKring Ermelo (BKE) heeft op onze uitnodiging haar plan, zoals ze dat eerder hebben voorgelegd aan de gemeente, gepresenteerd.

Dit  plan kunt u hier bekijken. De PowerPoint van de bewonersavond is hier Bewonersavond bedrijventerrein A28 terug te lezen.

BKE heeft als doel om met het plan de gemeente te overtuigen van de noodzaak van het aanleggen van een nieuw bedrijventerrein. Er is meer ruimte nodig. Bedrijven kunnen niet meer groeien en hebben andere voorzieningen nodig. In verband met behoud van werkgelegenheid is de BKE van mening dat verwijzen van bedrijven naar bijvoorbeeld Zeewolde een minder goede optie is. 

Speerpunt van beleid

De politiek heeft het plan ondertussen als speerpunt van beleid opgenomen. Daarnaast heeft de gemeente bepaald dat het terrein Kerkdennen in 2050 weg moet zijn en moet worden vervangen door woningbouw. 

In de fasering volgt de komende tijd een zgn. 'haalbaarheidsstudie' voor een nieuw bedrijventerrein waarin veel overleg zal zijn met omliggende gemeenten en de provincie. Want de gemeente Putten heeft bijvoorbeeld ook behoefte aan uitbreiding voor bedrijven. De mogelijkheden op Puttens grondgebied lijken echter klein. 

In de haalbaarheidsstudie wordt ook gekeken naar andere belangen zoals Natura 2000, het dassengebied etc. Het haalbaarheidsonderzoek moet 3 locaties / alternatieven opleveren die dan vervolgens worden geanalyseerd en waar er 1 van wordt gekozen. 

Verwachting is dat er in 2029/30 een eerste schop de grond in zou kunnen.

Op vragen uit de zaal blijkt dat het zal gaan om bedrijven met een lage milieucategorie. En dat de plannen zich goed zouden verhouden tot het plaatsen van de windmolens. Kantoren moeten een afstand houden maar parkeren van vrachtwagens kan bijvoorbeeld wel.

Er zijn bedenkingen over het onderdeel ‘recreatie’ in de plannen en ook de landbouwmogelijkheden worden betwijfeld. Vraag is ook hoe je de kavels kunt vasthouden voor Ermelose ondernemers? Dat is aan de gemeente om hier regels voor te maken en aan vast te houden.
In de plannen is geen aandacht voor verkeersafwikkeling, hoe zit dat? Ook met oog op fietsen vanuit Zeewolde. De BKE geeft aan dat dit zeker veilig zal worden meegenomen.

Buurtvereniging
In de presentatie van de Bewonersavond bedrijventerrein A28 is een plaatje opgenomen van hoe begin 2022 tijdens de enquête is gepeild in de buurt over de aanleg van een bedrijventerrein. De meerderheid van de invullers geeft aan tegen een bedrijventerrein op deze plek te zijn.
Ook is een plaatje opgenomen uit de stemwijzer, daarin is te zien dat de politieke partijen over het algemeen voorstander zijn. Als laatste is worden plannen voor het bedrijventerrein in het hybride akkoord van de gemeente opgenomen. Ook dit is in de presentie terug te lezen.
 
Het terrein langs Schaapsdijk/Riebroekersteeg lijkt zo’n 55 ha groot te zijn ingetekend, Veldzicht is ongeveer 35 ha.

deel op facebook