home > inloggen

Inloggen

voer uw gegevens in

E-mailadres
Wachtwoord
Inloggen


Nog geen account?


Maak dan direct een account aan door onderstaand formulier in te vullen.

Naam*
Postcode + huisnr.*
Telefoon*
E-mailadres*
Wachtwoord*
Bevestig*
Account maken
Alle Nieuws
10 oktober 2022

Bewonersavond bedrijventerrein

Op 29 september jl. hebben we een bewonersavond georganiseerd. De BedrijvenKring Ermelo (BKE) heeft op onze uitnodiging haar plan, zoals ze dat eerder hebben voorgelegd aan de gemeente, gepresenteerd. Dit  plan kunt u hier bekijken. De PowerPoint van de bewonersavond is hier Bewonersavond bedrijventerrein A28 terug te lezen. BKE heeft als doel om met het plan de gemeente te overtuigen van de noodzaak van het aanleggen van een nieuw bedrijventerrein. Er is meer ruimte nodig. Bedrijven kunnen niet meer groeien en hebben andere voorzieningen nodig. In verband met behoud van werkgelegenheid is de BKE van mening dat verwijzen van bedrijven naar bijvoorbeeld Zeewolde een minder goede optie is.  Speerpunt van beleid De politiek heeft het plan ondertussen als speerpunt van beleid opgenomen. Daarnaast heeft de gemeente bepaald dat het terrein Kerkdennen in 2050 weg moet zijn en moet worden vervangen door woningbouw.  In de fasering volgt de komende tijd een zgn. 'haalbaarheidsstudie' voor een nieuw bedrijventerrein waarin veel overleg zal zijn met omliggende gemeenten en de provincie. Want de gemeente Putten heeft bijvoorbeeld ook behoefte aan uitbreiding voor bedrijven. De mogelijkheden op Puttens grondgebied lijken echter klein.  In de haalbaarheidsstudie wordt ook gekeken naar andere belangen zoals Natura 2000, het dassengebied etc. Het haalbaarheidsonderzoek moet 3 locaties / alternatieven opleveren die dan vervolgens worden geanalyseerd en waar er 1 van wordt gekozen.  Verwachting is dat er in 2029/30 een eerste schop de grond in zou kunnen. Op vragen uit de zaal blijkt dat het zal gaan om bedrijven met een lage milieucategorie. En dat de plannen zich goed zouden verhouden tot het plaatsen van de windmolens. Kantoren moeten een afstand houden maar parkeren van vrachtwagens kan bijvoorbeeld wel. Er zijn bedenkingen over het onderdeel ‘recreatie’ in de plannen en ook de landbouwmogelijkheden worden betwijfeld. Vraag is ook hoe je de kavels kunt vasthouden voor Ermelose ondernemers? Dat is aan de gemeente om hier regels voor te maken en aan vast te houden. In de plannen is geen aandacht voor verkeersafwikkeling, hoe zit dat? Ook met oog op fietsen vanuit Zeewolde. De BKE geeft aan dat dit zeker veilig zal worden meegenomen. Buurtvereniging In de presentatie van de Bewonersavond bedrijventerrein A28 is een plaatje opgenomen van hoe begin 2022 tijdens de enquête is gepeild in de buurt over de aanleg van een bedrijventerrein. De meerderheid van de invullers geeft aan tegen een bedrijventerrein op deze plek te zijn. Ook is een plaatje opgenomen uit de stemwijzer, daarin is te zien dat de politieke partijen over het algemeen voorstander zijn. Als laatste is worden plannen voor het bedrijventerrein in het hybride akkoord van de gemeente opgenomen. Ook dit is in de presentie terug te lezen.   Het terrein langs Schaapsdijk/Riebroekersteeg lijkt zo’n 55 ha groot te zijn ingetekend, Veldzicht is ongeveer 35 ha.

17 augustus 2022

Windpark zichtbaar vanuit jouw tuin?

Windpark in beeld? Op 23 augustus tussen 19.30 en 21.30 uur organiseert Prowind een inloopavond over het windpark in Ons Huis, Zeeweg 100. Aanmelden is niet nodig.Bezoek deze avond om via visualisaties (d.w.z. via ingetekende beelden op foto's) te zien hoe de windmolens in het landschap aanwezig zouden zijn.Op 28 juli – helaas midden in de vakantie – was er al een zelfde informatieavond georganiseerd. Op basis van Google Streetview kregen bezoekers op een groot scherm een indruk wat er te zien is van de geplande windmolens vanaf diverse locaties, zoals bijvoorbeeld je eigen woonadres. Alhoewel het onderwerp van de windmolens sterk leeft in de buurt was het aantal bezoekers in juli teleurstellend laag.Op dinsdag 23 augustus is er tussen 19.30 uur en 21.30 uur een tweede kans om in Ons Huis kennis te nemen van deze informatie. Het kan bijdragen aan je beeldvorming en standpunt over de geplande windmolens. We raden je aan om te gaan kijken!

11 juli 2022

Bewonersavond bedrijventerrein en windmolens

Op 29 september organiseren we opnieuw een bewonersavond voor leden en belangstellenden. Gezien de ontwikkelingen die steeds op ons af komen is het goed om regelmatig contact te hebben. Programma onderdelen voor 29 september zijn: stand van zaken van de windmolens op dat moment. Ook willen we met elkaar praten over de plannen voor het bedrijventerrein bij de afslag van de A28, langs de Schaapsdijk. Een initiatief waarvan we via via en uit de krant horen maar waarvan we op dit moment geen heldere informatie hebben. Reden genoeg om nog een bewonersavond te organiseren, voor suggesties en vragen kunt u ons benaderen of mailen: buurtvereninging@horstentelgt.nl Koffie staat om 19.45 uur klaar in Ons Huis en we beginnen om 20.00 uur.

Samen prettig leven in Horst en Telgt

De buurtschappen Horst en Telgt liggen in het buitengebied aan de westkant van de gemeente Ermelo, op de Veluwe in de Gelderse Vallei. Onze mooie buurt bestaat uit landerijen met een historie van agrarische activiteiten en uit enkele kleine kernachtige concentraties van huizen, winkels en bedrijven.