nieuws overzicht
29 jan
Indienen zienswijzen windmolens tot 7 februari 2024
10 okt
Bewonersavond bedrijventerrein
17 aug
Windpark zichtbaar vanuit jouw tuin?
11 jul
Bewonersavond bedrijventerrein en windmolens
29 jun
presentatie en zienswijze
28 jun
zienswijzen ter inspiratie
25 jun
Bewonersavond windmolenpark
21 mei
Update windmolens
21 mei
Zienswijze indienen NRD over windmolens
22 apr
Bewonersavond en zienswijzen
16 apr
bewonersavond over voorkeursrecht
07 mrt
Kieshulp Horst en Telgt
17 feb
hoe ziet u de toekomst van Horst en Telgt
15 okt
Project Hart van Horst gestart
08 okt
Koffie drinken kan weer!
23 apr
Prowind kan verder met de windmolens
13 jan
Zienswijze Bestemmingsplan Rodeschuurderwegje
15 dec
Ontwikkelingsperspectief Horst en Telgt
09 okt
Campagne tegen drugslabs
09 okt
Stemmen Rabo ClubSupport
27 feb
Stukken ALV
23 jan
Winterfeest gaat niet door
16 dec
Gebiedscoordinator neemt afscheid
13 dec
duurzame energie opwekken in Horst en Telgt
13 dec
wijkwerkbezoek college
17 nov
snoeicursus
14 okt
thema avond duurzame energie
19 jul
uitkomsten woonwensenonderzoek
15 jul
gebiedscoordinator in Ons Huis
08 apr
Gebiedscoördinator Horst en Telgt; aanspreekpunt voor bewoners van Horst en Telgt
04 apr
informatieplicht energie besparen voor bedrijven
29 mrt
woonbehoefteonderzoek
19 mrt
woningbouw Rodeschuurderwegje en andere initiatieven
31 jan
Zienswijze Strand Horst
30 nov
waar zijn de dames?
21 nov
glasvezelnetwerk: starten met aanleg
12 nov
Vitale Vakantieparken
09 nov
Website live
08 nov
Bedankt voor uw stem
05 nov
Bazaar Ons Huis
home > nieuws > informatieplicht energie besparen voor bedrijven

informatieplicht energie besparen voor bedrijven

Test nieuwsfoto 04 april 2019

Vanuit de werkgroep Duurzame Energie vind je onderstaand informatie over de verplichtingen die bedrijven krijgen op het gebied van energiebesparing. Op 9 april kun je in Ede een informatiebijeenkomst bezoeken. Vooraf inschrijven is verplicht, klik hier.

---------
 

Bedrijven en instellingen moeten zich voorbereiden op informatieplicht energiebesparing
Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor inrichtingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO2-vrij Nederland een impuls.

Wat betekent de informatieplicht?
Alle bedrijven en instellingen die onder de informatieplicht vallen, moeten uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen. De Erkende Maatregelenlijsten (EML) zijn het uitgangspunt. Deze bevatten per branche energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Voor de rapportage van de informatieplicht is het eLoket van RVO beschikbaar.

Actualisatie erkende maatregelenlijsten
Uitgangspunt voor de informatieplicht zijn de Erkende Maatregelenlijsten (EML). Deze bevatten voor 19 bedrijfstakken energiebesparende maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. De actuele EML met daarin nieuwe maatregelen is 5 maart 2019 gepubliceerd. Ook zijn er meer subsectoren en gebouwtypen toegevoegd.

Voordelen energie besparen:

  • Energie besparen is de eerste stap naar een CO2-neutrale energiehuishouding. Energie die niet verbruikt wordt, hoeft ook niet met hernieuwbare bronnen opgewekt te worden.
  • U verdient de kosten voor energiebesparende maatregelen die onder de informatieplicht vallen binnen vijf jaar terug. Een lager energieverbruik betekent immers lagere energiekosten.
  • Energie besparen is een manier om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.
  • Veel energiebesparende technieken zijn vernieuwend en bieden daardoor bijvoorbeeld bedieningsgemak en comfort.

Informatie
Meer weten wat de informatieplicht energiebesparing voor uw bedrijf of instelling betekent? Zie www.rvo.nl/informatieplicht. Bekijk bijvoorbeeld de introductiefilm, gebruik het stappenplan of volg een webinar over de informatieplicht.

Op WATTjemoetweten.nl vinden ondernemers heel veel praktische informatie over de Informatieplicht Energiebesparing. Hier kun je bijvoorbeeld direct checken of de Informatieplicht ook op jouw bedrijf van toepassing is en welke stappen je moet nemen om daaraan te voldoen.
deel op facebook