nieuws overzicht
29 jan
Indienen zienswijzen windmolens tot 7 februari 2024
10 okt
Bewonersavond bedrijventerrein
17 aug
Windpark zichtbaar vanuit jouw tuin?
11 jul
Bewonersavond bedrijventerrein en windmolens
29 jun
presentatie en zienswijze
28 jun
zienswijzen ter inspiratie
25 jun
Bewonersavond windmolenpark
21 mei
Update windmolens
21 mei
Zienswijze indienen NRD over windmolens
22 apr
Bewonersavond en zienswijzen
16 apr
bewonersavond over voorkeursrecht
07 mrt
Kieshulp Horst en Telgt
17 feb
hoe ziet u de toekomst van Horst en Telgt
15 okt
Project Hart van Horst gestart
08 okt
Koffie drinken kan weer!
23 apr
Prowind kan verder met de windmolens
13 jan
Zienswijze Bestemmingsplan Rodeschuurderwegje
15 dec
Ontwikkelingsperspectief Horst en Telgt
09 okt
Campagne tegen drugslabs
09 okt
Stemmen Rabo ClubSupport
27 feb
Stukken ALV
23 jan
Winterfeest gaat niet door
16 dec
Gebiedscoordinator neemt afscheid
13 dec
duurzame energie opwekken in Horst en Telgt
13 dec
wijkwerkbezoek college
17 nov
snoeicursus
14 okt
thema avond duurzame energie
19 jul
uitkomsten woonwensenonderzoek
15 jul
gebiedscoordinator in Ons Huis
08 apr
Gebiedscoördinator Horst en Telgt; aanspreekpunt voor bewoners van Horst en Telgt
04 apr
informatieplicht energie besparen voor bedrijven
29 mrt
woonbehoefteonderzoek
19 mrt
woningbouw Rodeschuurderwegje en andere initiatieven
31 jan
Zienswijze Strand Horst
30 nov
waar zijn de dames?
21 nov
glasvezelnetwerk: starten met aanleg
12 nov
Vitale Vakantieparken
09 nov
Website live
08 nov
Bedankt voor uw stem
05 nov
Bazaar Ons Huis
home > nieuws > project hart van horst gestart

Project Hart van Horst gestart

gebied 15 oktober 2021

De gemeente heeft besloten om een ruimtelijke visie voor het zgn. 'Hart van Horst' te gaan maken. In het gebied (rond Ons Huis en de Goede Herderschool) spelen veel ontwikkelingen en de gemeente wil hier in gezamenlijkheid naar kijken. In de eerste helft van 2021 heeft het college laten onderzoeken of er voldoende mogelijkheden waren voor een stedenbouwkundige uitwerking.

De gemeente Ermelo heeft via een adviesbureau bij de belanghebbenden de interesse gepeild voor woningbouw in het gebied. Dit heeft geresulteerd in een eerste uitwerking door het bureau Vollmer en Partners.

locatie
Het gebied wordt aan de zuidkant begrensd door de Horsterbeek. Aan de noordzijde omvat het plan het in uitvoering zijnde CPO project en de Goede Herderschool. Aan de oostzijde is de Slagsteeg de grens. Aan de westzijde loopt het plangebied tot ongeveer de aanwezige hoogspanningsleidingen.

informatieavond
Het plan, ‘Hart van Horst’, genoemd, is op 7 oktober via een digitale inspraakavond met belanghebbenden en belangstellenden besproken. De buurtvereniging heeft hieraan ook deel genomen en inbreng geleverd.

Ons doel is om de plannen dusdanig uit te voeren dat ze passen in het landelijk karakter van de buurt. Hierbij kunt u denken aan voorschriften aan nok- en goothoogte, bebouwingsdichtheid en natuurlijke overgang van bebouwing naar het omringende platteland. Daarnaast verdient de verkeersveiligheid ter plekke, maar ook richting het dorp Ermelo, de nodige aandacht. Ook hebben we de gemeente gevraagd naar de mogelijkheden om de toekomstige woningen toe te wijzen aan mensen met een binding met de gemeente Ermelo. De toekomstige bouwplannen naast de school ten noorden van de Zeeweg als ook aan de zuidzijde van het plangebied dienen wat ons betreft aan te sluiten bij het beoogde beeld van ‘Hart van Horst’.

Tijdens de digitale vergadering werden een drietal varianten voorgelegd met als grootste verschil de aanplant van groen om de woningen vanaf de Zeeweg in meer of mindere mate aan het zicht te onttrekken.

Er volgen in te toekomst nog enkele vervolgsessies waarin wordt terug gekoppeld op onze vragen en die van de andere deelnemers.
We houden u op de hoogte! Als u vragen hebt kunt u contact opnemen met Christiaan Veeningen of Dick de With.

U kunt vanuit de gemeente ook meer lezen, klik hier.deel op facebook